KONTAKT Z KANCELARIĄ +48 667 045 017

Prof. nzw. dr hab. n. prawn., absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyła z wynikiem bardzo dobrym, wykładowca akademicki, radca prawny oraz ekspertka ds. prawnych i legislacji – we współpracy z organami administracji państwowej (w szczególności z Sejmem i Senatem RP) oraz wiodącymi kancelariami prawniczymi. Od 2013 r., jako ekspertka ds. stowarzyszeniowych, współtworzyła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw z 15.12.2014 r. (druk Nr 3019, Sejm RP VII kadencji) i aktywnie uczestniczyła w pracach legislacyjnych prowadzonych przez Kancelarię Prezydenta RP oraz w pracach podkomisji i komisji sejmowych nad nowelizacją Prawa stowarzyszeniowego, reprezentując Kancelarię Prezydenta RP. Od 2013 r. współpracuje z Sejmem RP, a od 2015 r. również z Senatem RP – w zakresie prac legislacyjnych.

Autorka ponad 140 prac naukowych publikowanych w kraju i za granicą na łamach  renomowanych periodyków naukowych (m.in. Studia Prawa Prywatnego, Przegląd Sądowy, Monitor Prawniczy, Monitor Podatkowy, Samorząd Terytorialny) i wiodących wydawnictw (C.H. Beck, Wolters Kluwer, Kancelaria Senatu, PIASA Books – New York, Springer) w tym: monografii, komentarzy, opracowań książkowych, studiów zawartych w opracowaniach zbiorowych, artykułów, rozpraw,  licznych opinii prawnych (sporządzanych zwłaszcza dla Kancelarii Prezydenta RP, Sejmu i Senatu RP, OFOP–u, SDP), ekspertyz (wykonanych m.in. dla Kancelarii Prezydenta RP, Sejmu RP, Senatu RP, OFOP-u), glos oraz recenzji wydawniczych (np. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Samorząd Terytorialny).

Laureatka IV Edycji „Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych” – listopad 2022 r. Monografia zatytułowana ,,Odpowiedzialność członków za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego a podmiotowość prawna" uznana została przez Kapitułę Konkursu organizowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości za jedną z trzech najlepszych rozpraw habilitacyjnych, kwalifikując ją jako wybitne osiągnięcie w nauce prawa.

Specjalność: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo o stowarzyszeniach.

Posiadane stopnie naukowe oraz tytuły zawodowe:

 • profesor nadzwyczajny – CH – od 2022
 • doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa – WPiA UW – od 2020
 • doktor nauk prawnych w zakresie prawa – WPiA UW– od  2007 
 • magister prawa - WPiA UW– od 1999
 • radca prawny – OIRP w Warszawie (WA-15528)

 

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) nr 0000-0003-4209-7296

 

WYKSZTAŁCENIE

 • 1994-1999 - Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski; studia w trybie indywidualnym (ITS) pod opieką naukową prof. dr hab. Huberta Izdebskiego. Od III roku studiów - stypendium naukowe za bardzo wysokie wyniki w nauce
 • 1999 -  uzyskała z wynikiem bardzo dobrym tytuł zawodowy magistra na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Praca magisterska pt. Prawa i obowiązki wspólników spółki zo.o., napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Huberta Izdebskiego.
 • 2007 doktor nauk prawnych, nadany jednogłośną uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski. Przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Huberta Izdebskiego obszerna rozprawa doktorska zatytułowana Koncepcje instytucji Skarbu Państwa i jego organizacji w latach 1989-1999 należała w swoim czasie do nielicznych opracowań dotyczących poruszanej w niej problematyki.
 • 2020 doktor habilitowany nauk prawnych, nadany uchwałą Rady Naukowej – Dyscypliny Nauki Prawne, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski. Komisja habilitacyjna jednogłośnie wnioskowała o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych. Przewodniczący Komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Józef Okolski. Recenzent wydawniczy: dr hab. Piotr Tereszkiewicz, prof. UJ 
 • 2021 - wpis na listę radców prawnych OIRP w Warszawie (WA-15528)

 

OSIĄGNIĘCIA POZAUCZELNIANE 

 • 2013–2015 jako ekspertka od spraw stowarzyszeniowych reprezentowała b. Kancelarię Prezydent RP w pracach legislacyjnych nad zmianą ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (w szczególności pracach podkomisji i komisji sejmowych oraz senackich nad nowelizacją Prawa o stowarzyszeniach) oraz współtworzyła Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3019)
 • 2015-2019 jako ekspertka ds. prawnych współpracowała i reprezentowała zwłaszcza w pracach legislacyjnych - trzeci sektor (m.in. OFOP, NGO, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja  im. Roberta Schumana, Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa)
 • od 2015 współpracuje z Senatem RP (w szczególności w zakresie prac legislacyjnych)
 • 2015–2018 aktywnie uczestniczyła w pracach legislacyjnych prowadzonych przez Senat RP nad wzmocnieniem statusu prawnego sołectw
 • 2016–2017 aktywnie uczestniczyła w pracach legislacyjnych (w szczególności na etapie prac parlamentarnych) nad rządowym projektem ustawy o Narodowym Instytucie Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druk nr 1713)
 • 2017-2019 współpracowała z Sejmem RP w zakresie prac legislacyjnych na projektami ustaw - Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR); Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
 • 2017-2019 jako ekspertka ds. prawnych i legislacji aktywnie uczestniczyła w posiedzeniach Parlamentarnego Zespołu ds. organizacji pozarządowych i ruchów obywatelskich Sejmu RP

Udzielała też licznych wywiadów w szczególności na temat zagadnień dotyczących zmian nowelizacyjnych w zakresie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz wzmocnienia statusu prawnego sołectwa dla m.in.: NGO, Dziennik Gazeta Prawna, Dziennik Płocki, Gazeta Sołecka, TV.

 

WYRÓŻNIENIA, NAGRODY, PODZIĘKOWANIA

 • 2012-2013 - laureatka wyborów ,,Cool Lecturer” na Wydziale Administracji SWPW - Przyznana przez Parlament Studentów SWPW.
 • 2015 - podziękowanie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za znaczący wkład w prace legislacyjne nad nowelizacją Prawa stowarzyszeniowego oraz współtworzenie Prezydenckiego projektu ustawy z 25.9.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1923)
 • 2022 - laureatka IV Edycji „Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych” nagrodzona przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości za monografię zatytułowaną ,,Odpowiedzialność członków za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego a podmiotowość prawna" 

 

UDZIAŁ W ZESPOŁACH ESKPERCKICH I NAUKOWO-BADAWCZYCH

 • 2013-2015 - Zespół ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych w zakresie Działalności Społecznej i Obywatelskiej w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zajmowała się m.in. przygotowaniem prezydenckiego projekt nowelizacji ustawy - Prawo o stowarzyszenia) – jako ekspertka ds. prawnych i legislacji w zakresie prawa stowarzyszeniowego
 • 2015-2019 - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) - jako ekspertka ds. prawnych i legislacji reprezentowałam OFOP zwłaszcza w pracach legislacyjnych
 • 2015–2019 - Partnerstwo tematyczne nr 28 w ramach Strategicznej Mapy Drogowej: „Monitorowanie systemu prawnego dotyczącego aktywności obywatelskiej oraz działania na rzecz jego uproszczenia i dostosowania do potrzeb obywateli” – jako ekspert zewnętrzny ds. prawnych i legislacji 
 • 2015–2019 - Zespół ds. Działalności pożytku publicznego i wolontariatu – jako ekspert zewnętrzny ds. prawnych i legislacji
 • 2015–2019 - Zespół Dobre prawo dla stowarzyszeń - jako ekspertka ds. prawnych i legislacji
 • 2015–2019 - Zespól ds. Fundacji - jako ekspertka ds. prawnych i legislacji
 • 2017–2019 - Parlamentarny Zespół ds. organizacji pozarządowych i ruchów obywatelskich (Sejm RP) - jako ekspertka ds. prawnych i legislacji
   

o kancelarii

Dlaczego kancelaria Prof. Edyty Hadrowicz

 • 01

  Konsultacje prawne

  Oferujemy elastyczne konsultacje prawne: ustne, pisemne, czy elektroniczne, zapewniając wygodę, oszczędność czasu i profesjonalizm dopasowany do potrzeb Klienta.

 • 02

  Sporządzenia pism procesowych

  Tworzymy wysokiej jakości pisma procesowe, w tym pozwy, wnioski, skargi, apelacje i skargi kasacyjne, zapewniając profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania sądowego.

 • 03

  Bieżąca obsługa prawna

  Oferujemy kompleksową obsługę prawną dla podmiotów gospodarczych, spółek, stowarzyszeń i fundacji, dostosowaną do indywidualnych potrzeb, gwarantując pewność i stabilność działania.

kontakt z nami

Napisz do Kancelarii